Disclaimer & cookie policy

Privacyverklaring

Mijn blog/website is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik vind de privacy van yellowlemontreeblog.com lezer belangrijk. Hieronder leg ik kort uit welke informatie geregistreerd wordt als je yellowlemontreeblog.com bezoekt en welke stappen ik neem om je informatie te beschermen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Op mijn blog/website yellowlemontreeblog.com worden, zoals op de meeste websites, jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt doordat je gebruik maakt van mijn blog/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt (bijvoorbeeld door het plaatsen van een reactie). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Naam (voor- en achternaam)
– Geslacht
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn blog
– Internetbrowser en apparaat type

Mijn blog heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@yellowlemontreeblog.com, dan verwijderen ik deze informatie.

Delen persoonsgegevens met derden

yellowlemontreeblog.com deelt je gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst zodat je gegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerking. Uitgezonderd van deze beschreven situaties, deel ik je gegevens alleen met derden wanneer jij me daarvoor toestemming hebt gegeven. Tevens verkoopt yellowlemontreeblog.com jouw gegevens uiteraard niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die yellowlemontreeblog.com gebruikt

yellowlemontreeblog.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden.

Op mijn website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn tracking cookies van Google Analytics zodat ik inzicht krijg in de bezoekers van mijn website. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Op mijn website vind je advertenties door middel van affiliatelinks: hiervoor woorden cookies gebruikt om een match te maken tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weten de affiliate-websites waar ik bij ben aangesloten (Bol.com) dat ik een vergoeding moet ontvangen. Bij de registratie van deze vergoeding krijg ik toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door mij uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses.

Op yellowlemontreeblog.com is het mogelijk om blogposts te delen op diverse socialmediakanalen (waaronder Facebook, Twitter en Pinterest) door de hiervoor bestemde buttons te gebruiken die bij elke blogpost worden weergeven. Voor het functioneren hiervan wordt gebruik gemaakt van cookies zodat de socialmediawebsite jou herkent als je iets van deze website wil delen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door yellowlemontreeblog.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@yellowlemontreeblog.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

yellowlemontreeblog.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@yellowlemontreeblog.com.

Mijn website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Gegevens worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Gegevens worden tevens niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast.

Disclaimer

Alle inhoud op deze website, inclusief de afbeeldingen, is eigendom van Yellow Lemon Tree, tenzij anders vermeld. Niets mag zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd. Wil je teksten of foto’s van mijn blog gebruiken? Vraag eerst om toestemming.

IN SAMENWERKING MET

Als ik word betaald voor een artikel, een zogeheten advertorial, staat er onder aan het bericht ‘Dit artikel is geschreven in samenwerking met [bedrijfsnaam]’. Mijn blog is ook een klein, eigen bedrijfje, waar ik af en toe wat geld mee probeer te verdienen.

Bij advertorials heeft de opdrachtgever vaak wat eisen: zo wordt er meestal een product genoemd, een link toegevoegd aan het artikel en heeft het artikel een bepaalde deadline. Wel bepaal ik altijd zelf wat ik schrijf. Bedrijven waar ik niet achter sta, ga ik geen samenwerking mee aan.

Go to the top